Työryhmän ensimmäinen tutkimus- ja työskentelykohde toteutetaan keväällä 2018 Örön saarella. Työryhmä viettää huhtikuun saaren taiteilijaresidenssissä ja esittää kesä-heinäkuussa 2018 saarella ensimmäisen teoskokonaisuutensa. 

Merisiskot tuottavat ekologista taidetta. Heidän työnsä on monitaiteellista tutkimusta merestä.  Suunnitteilla on sarja kotimaisia ja ulkomaisia näyttelyitä, jotka muuntavat muotoaan paikkasidonnaisesti.

 

Jokaiseen näyttelyyn tuotetaan uusia teoksia ja teososioita, jotka pohjautuvat näyttelykaupungin tai saaren läheiseen merialueeseen ja sen rantoihin.

Mari Krappalan osuudessa kutsutaan meren hiljentyneitä ääniä kuuluviin. Mitä ihmiset ovat kirjanneet muistiin näkemästään, kuulemastaan ja mitä he ovat jatkaneet kertomuksissaan edemmäs. Minkälaisia uusia tarinoita meri saa ihmiset kertomaan? Tummaa ekologiaa tutkitaan eri asteikoilla, skaalataan hajanaisia käsitteitä uudelleen, mitä on läsnäoleminen, elämä, ajattelu, logiikka, yhdessä oleminen ei-inhimillisen, poissaolevan kanssa... Löydämmekö me pimeän läpi toistemme äänet? Krappala tekee myös kokeiluja, jossa otetaan yhteyttä (ei)inhimilliseen tai ei-elolliseen, jolla on vielä jotain kerrottavana meille vuonna 2018. 

Elina Ruohonen tarkastelee kallioita ja merenrantoja, hänen tutkielmassaan syntyy ääniä ja piirroksia. Ruohonen toimii tiedon välittäjänä, kun jääkauden kirjoittamat rihmastot ja urat muuttuvat musiikiksi, jossa kuullaan aikojen saareen kuljettamia viestejä. Hän siirtää näkyvän kuultavaksi. Merenrannan ja rantakallioiden piirtäminen ääniksi on tutkielma elävän ja elottoman luonnon muuttuvasta ekosysteemistä. Ääniteos tehdään yhdessä äänitaiteilija Antti Tolvin kanssa. Teos rakentuu läpikuultavista kallioviivapiirroksista, jotka muutetaan nuoteiksi ja siten sävelletään soitettavaksi sekä akustisilla soittimilla että digitaalisena äänimaailmana.

Lopullinen kokonaisteos on monitaiteellinen installaatio, jossa yhdistyy piirustus, maalaus ja äänimaailma. 

Elina Ruohonen

Kalliosinfonia, osa installaatiosta

2018

kuvaaja Elina Ruohonen

Yksityiskohta Tiina Vainion installaatiosta Yhteydessä.Öljy kangaspohjalle 60x60.

Tiina Vainio tutkii mahdollisuutta ”keskustella” kasvi- ja eläinkunnan kanssa. Suggestioharjoituksissa Vainio samaistuu kasveihin ja muihin luonnon elementteihin ja kuuntelee, mitä niillä on meille sanottavana. Vainio kirjaa ylös visuaalisin teoksin, mistä biosfääri puhuu ja pohtii, opimmeko lopulta keskustelemaan sujuvasti kasvien ja eläinten kanssa. Vainio perehtyy luonnon elementteihin myös mikroskooppitasolla. Esillä on suggestioihin pohjautuvia ulkoilmassa toteutettuja öljyvärimaalauksia ja ikkunoissa teoksia, joiden lähtökohtana ovat mikroskooppikuvat rannan kasveista ja käärmeen nahasta.

Työryhmää ja sen jäseniä erikseen ovat tukeneet:

Taiteen edistämiskeskus, Örön taiteilijaresidenssi, Suomen Kulttuurirahasto ja sen Varsinais-Suomen rahasto, Turun Taideyhdistys ry, Konstsamfundet.

Merisiskot kiittävät saamastaan luottamuksesta.

Kiitos Örön taiteilijaresidenssille, jossa Merisiskot saivat viettää keväisen jäidenlähdön ajan.

https://merisiskot.wixsite.com/website

instagram @Merisiskot

Lisätietoja antaa Mari Krappala puh. 050-3678918, marikrappala@gmail.com

Kati Immosen tutkimuksessa tarkastellaan ihmisen, saaristoluonnon ja meren välistä suhdetta ja sitä miten meri ja toisaalta ihminen muokkaa maisemaa. Lähtökohtana ja innoittajana toimii Göran Åkerhielmin ulkosaaristoon Källskärin saaralle rakentama kreikkalainen puutarha.  Kasvit itse eivät ajattele olevansa rikkaruohoja, ei-toivottuja.  

Mari Krappalan kuva Peter Malmbergin videolta Wwf öljyntorjunta harjoitukset 2018.

Kati Immosen sarjasta Metsän täyttämät (ruokala) puu, akryyliväri, jäkälä 35x40x30

kuva Kati Immonen

Linkkejä

©2018 BY MERISISKOT. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Metsän täyttämät Kati Immonen