Havssystrar i antropocen/ Vasa Konsthall 30.3.-26.5.2019

Havsystrar  på Örö 16.6.-31.8.2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVSSYSTRARNA I ANTROPOCEN

Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen, Tiina Vainio

16.6 – 31.8.2018 Örö: Ökmo, Matsalen, Ammunitionsförrådet, Vita korridoren Vernissage lördag 16.6 kl. 12.30


Happening med Havssystrarna lördag 14.7.2018 kl. 12.30

Spel med växter som instrument, Nora Uotila Ogrässhow, Kati Immonen

Klippsymfonin på Örös sydspets, kl. 15.00: Laura Naukkarinen, Tanja Tiekso, Juho Kaitajärvi-Tiekso, Antti Holvi

Världsnaturfondens oljebekämpningsuppvisning söndag 15.7.2018

Havssystrarna gör ekologisk konst. De arbetar med konstnärlig forskning om havet, dess stränder, växtlighet, djur och människor. Havssystrarnas forskningsobjekt år 2018 är Örö. I sommar presenterar de en serie av sina forskningsresultat i form av installationer på ön.

I antropocen befinner vi oss i ett tillstånd där koordinaterna börjar försvinna. Termen antropocen myntades av meteorologen Paul Crutzen och biologen Eugene Stoermer. För att förklara begreppet antropocen för mänskligheten använder filosofen Timothy Morton en blandning av teorier och upptäcker från filosofins, antropologins, litteraturens, ekologins, biologins och fysikens område. Han hoppas kunna återskapa våra band till alla slags (människo)varelser och hjälpa oss att återfinna glädjen och lekfullheten. Det kunde lysa upp den konstiga mörka kretsgång vi nu rör oss i, med eller mot vår vilja.

En stor internationell forskargrupp, Anthropocene Working Group, fortsätter att samla belägg för att antropocen ska ges officiell status som epok. För att det ska kunna ske måste man bland annat bestämma hur den nya tidsåldern ska definieras och vad som ska betraktas som dess början. Med verk som bygger på konstnärlig forskning bidrar Havssystrarna med ytterligare belägg.

Havssystrarna utgår från faktiskt material: djur- och växtriket, jordmånen, arkivmaterial, intervjuer med människor från orten och från fiktiva försök att få tillstånd samtal mellan mänskliga, icke mänskliga och andra objekt. Havssystrarna ställer frågor om vår plats i biosfären och om huruvida vår tillhörighet bland de levande arterna är mindre självklar än vi vanligen tänker oss saken.

Arbetsgruppen planerar att under några år framöver producera en serie utställningar som ändrar form efter orten där de visas. För varje utställning produceras nya verk och delar av verk som utgår från havet och stränderna i närheten av den stad eller vid den ö där utställningen visas. På varje plats varierar arbetsmetoderna mellan aktivism och samhälls- och begreppskonstnärliga uttryckssätt.

Gruppens medlemmar:

I Kati Immonens installationer ser man hur å ena sidan växterna, å andra sidan människan formar landskapet. Inspirationskällan är den grekiska trädgård som Göran Åkerhielm anlade på Källskär i den yttre skärgården. I Immonens installation fyller den organiska växtligheten småningom husen och trädgården.

I Mari Krappalas verk blir röster som tystnat i havet och på ön hörbara igen. Hon gör experiment där hon kontaktar det (icke)mänskliga eller livlösa som fortfarande har någonting att säga oss år 2018.

Elina Ruohonen undersöker strandklipporna och vegetationen i havet. Hennes audiovisuella verk för fram budskap som istiden skrev med vindlande spår och räfflor. Systemet av linjer i klipporna bildar noterna till Klippsymfonin, som kom till i samarbete med ljudkonstnären Antti Tolvi. Ruohonen ställer också ut en installation som behandlar havets nuvarande tillstånd.

Tiina Vainio undersöker möjligheten att ”samtala” med växt- och djurriket. I suggestionsövningar identifierar sig Vainio med växter och andra element i naturen och lyssnar på vad de har att säga oss. I visuella verk registrerar hon vad biosfären talar om och frågar sig om vi någonsin kommer att lära oss tala flytande med växter och djur.

Hela arbetsgruppen gör också praktiskt arbete för att hjälpa havet. Bland annat deltog den våren 2018 i en WWF-kurs i oljebekämpning och vård av oljeskadade djur.

Arbetsgruppen och dess enskilda medlemmar har fått understöd av Centret för konstfrämjande, konstresidenset på Örö, Suomen kulttuurirahasto och dess regionala fond för Egentliga Finland, Konstföreningen i Åbo och Konstsamfundet.

https://merisiskot.wixsite.com/website

instagram Merisiskot

Mer information ger Mari Krappala, tfn 050 3678918 marikrappala@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now